Schadeverhaal Nederland

Schadeverhaal Nederland verzorgt op professionele wijze de volledige afhandeling van uw auto-, motor- of andere verkeersschades. Vooraf wordt de verhaalprocedure uitgebreid toegelicht. Van iedere handeling die wij doen en van elke reactie die wij binnenkrijgen, worden onze relaties op de hoogte gesteld.

Schadeverhaal Nederland kan voor diverse schades worden ingeschakeld worden, zowel schuldschades als schades waarbij u de schadelijdende partij bent en waarbij u dus geen (gedeeltelijke) schuld heeft.

Wanneer er een partij is waarop de schade kan worden verhaald, is het vaak ook mogelijk om de kosten die u betaalt voor het verhalen van de schade op deze partij te verhalen (geheel of gedeeltelijk).

Zijn er naast de schade van het voer- of vaartuig (auto, fiets, bromfiets, boot etc.) andere zaken beschadigd, zoals kleding, helm, goederen die u bij zich had, vermeld dit dan duidelijk en zorg dat het bij een expertise aanwezig is.


Klik hier voor meer informatie

Klik hier om uw schade direct te melden