Onze werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op een open en eerlijk advies. Daarbij is het de bedoeling om u op een zo overzichtelijk mogelijke manier uitleg te geven over hypotheken, zodat u het begrijpt en kunt navertellen.

Allereerst leggen wij u uit hoe onze werkwijze is als het gaat om regels en kosten. Tegelijkerttijd inventariseren wij uw wensen.

Advieskosten

Als het om advieskosten gaat, is de wet per 1 januari 2013 volledig veranderd. Vóór deze datum namen geldschieters, banken en verzekeraars de betaling van de adviseur voor hun rekening (dit was verwerkt in de kostprijs van het product, dus de klant betaalde deze kosten in feite al). Nu krijgt de klant zelf de rekening gepresenteerd. Wij werken op basis van een uurtarief of op basis van een vooraf afgesproken bedrag. Bij hypotheken zal dit altijd in de berekening worden verwerkt.

Wijzigingen per 1 januari 2013: 

  • Er is een algeheel provisieverbod gekomen voor financieel advies. De producten worden goedkoper en u krijgt zelf de rekening.
  • Het rentebestand in annuïteitenhypotheken en lineaire hypotheken blijft fiscaal aftrekbaar in uw aangifte. Alle andere soorten hypotheken zijn hiervan uitgesloten als het een hypotheek betreft die na 1 januari 2013 is gesloten.
  • Een hypotheek, gesloten voor 1 januari 2013 mag, bij aankoop van een andere woning of het oversluiten van de hypotheek, in ongewijzigde vorm worden meegenomen. Hiervoor geldt dan gewoon fiscale aftrek. Zie voor verdere uitleg ons DienstVerleningsDocument (DVD).              

Vervolgens gaan we aan de hand van de loonstrook en/of de werkgeversverklaring bekijken wat u maximaal kunt lenen. Aan de hand van deze uitkomst maken wij een overzicht van de mogelijkheden en de daarbij behorende woonlast (met of zonder NHG).

Vaak is het zo dat u vervolgens naar één of meerdere woningen gaat kijken en dan een keuze maakt. De volgende stap is dat u een bod uitbrengt op de woning dat past binnen uw financiële mogelijkheden past (conform de gemaakte berekening). Wordt het bod geaccepteerd, dan heeft u een overeenstemming (overeenkomst).

Op dat moment maakt u weer een afspraak met ons om gericht het hele financiële plaatje in te vullen. Hierin worden dan ook de vaste lasten zoals opstalverzekering, servicekosten en gemeentelijke belastingen meegenomen. Ziet dit er goed uit en bent u daar tevreden over, dan geeft u ons de opdracht om voor u te gaan bemiddelen. Ons principe is dan dat u niets meer hoeft te doen, behalve het aanleveren van de benodigde documenten zoals een loonstrook, een werkgeversverklaring en uw legitimatiebewijs.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden over de stand van zaken. Alle contacten lopen via uw adviseur. Denk bijvoorbeeld aan de bank/geldgever als het gaat om de hypotheekofferte, de makelaar voor de koopakte en taxatie, SVn voor het afhandelen van het dossier (aanvraag starterslening) en natuurlijk de notaris voor de stukken van de geldgever en SVn. Als wij de stukken/aktes van de notaris ontvangen, dan controleren wij die ook voor u.

Is alles geregeld, dan zal de notaris een afspraak maken voor het tekenen van alle documenten, waardoor u eigenaar wordt en de hypothecaire lening een feit is.

GEFELICITEERD, U BENT HUISEIGENAAR!